TOURNAI - DOORNIK
Tournai/Doornik is een levendige stad met een interessante bouwkundige geschiedenis waarin ook de Art Nouveau en Art Deco ruim vertegenwoordigd zijn. Trots is men op een aantal huizen  aan de Avenue van Cutsem/Rue de Volontaires  van de hand van Gustave Strauven ,
een leerling van Horta die vervolgens een heel eigen stijl ontwikkelde. Dé verrassing was echter voor mij  dat een woning hier was gesigneerd met de 'gebroeders Strauven' . Bij naspeuring blijkt dat hij meerdere werkstukken samen met z'n jongere broer Felix heeft ontworpen.
Het oorlogsmonument (WW1) aan de avenue van Cutsem past daar wonderwel omdat Strauven zelf immers ook aan de gevolgen van daarbij opgelopen verwondingen overleed.
Andere hoogte punten: Het museum voor Schone Kunsten- architect: Victor Horta. Place Carbonelle 5  (George de Poore)  1903 En de Boulevard  Roi Albert; één grote stalenkaart van wat de Art Nouveau en Art Deco periodes hadden te bieden aan stedenschoon.
Tournai / Tournai is a lively city with an  interesting architectural history, in which the Art Nouveau and Art Deco are also widely represented. Tournai is proud for some houses on the Avenue of Cutsem / Rue de Volontaires  they are handed by Gustave Strauven, http://gustavestrauven.brussels/nl/de-architect
A student of Horta who then developed a very own style. The surprise, however, was that a house here was signed with 'Brothers Strauven” . Upon examination, I found that he has designed several pieces of work together with his younger brother Felix.
The loction of the  war memorial (WW1) on the avenue of Cutsem is right on this place, because Strauven him self died from the consequences of injuries sustained.
Other highlights: The Museum of Fine Arts, Architect: Victor Horta. Place Carbonelle 5 (George de Poore) 1903. And Boulevard Roi Albert; One 'catalogue' of what the Art Nouveau and Art Deco periods contributed to urban beauty.
Avenue des Freres  Haeghe
Avenue v. Cutsem
Boulevard du roi Albert 118
Boulevard du roi Albert 126
http://gustavestrauven.brussels/nl/de-architect