This picture shows exactly the condition of Art Nouveau in Belgium (and many other places!)
Either neglected beyound a point of no return, ór skilfully restaurated by dedicated craftsmen.

Deze foto geeft precies de staat van de Art Nouveau architectuur in België weer. Of het is zodanig verwaarloosd dat er geen herstel meer mogelijk lijkt, óf de toegewijde eigenaars hebben de panden laten restaureren door vakkundige vakmensen.
New!
New!
New!
Algemeen overzicht