Antwerpen. Cogels Osy lei 50, Huize Zonnebloem (Arch. Jules Hofman) en nr. 80 (Arch. Jacques de Weerdt) de laatste wordt als een vorm van plagiaat gezien van het Huis St. Cyr in Brussel (zie daar, en let op de identieke trappartij en vergelijkbare tonvormige loggia).
Het is deze, toch charmante, overdaad en de bewerkelijkheid van onderhoud, die Art Nouveau architectuur op zeker moment inpopulair maakte waardoor verwaarlozing op grote schaal ontstond.

Antwerp. Cogels Osy lei 50 and 80. The second is a sort of copy of House St. Cyr in Brussels.
These charming excesses caused at a certain point unpopularity of AN arcitecture wich led to widespread neglection.
Een ander wonderlijk bouwwerk het huis: ' De vijf werelddelen', Plaatsnijderstraat/ Schilderstraat 2-6, werd ooit gemaakt voor een scheepsbouwer.

Another strange building. "The five Continents'  was built for a naval architect
The difference  between Brussels and Antwerp is that in Antwerp the decoration of the facades strongly is expressed. The backsides of the houses are on the contrary  quite normal and the interiors were traditional. Nothing about; light, room, fresh air, harmonic forms to live in and other  idealistic ideas of those times….
But the houses are beautiful!  And sometimes even a little bit over the top….
See for your self.
Most of the pictures were taken around the Cogels-Osylei at the Zurenborg, district.
The house with the boat you can find in the neighbourhood of the Museum of  Beaux Arts.

Het verschil tussen Brussel en Antwerpen is dat de Art Nouveau zich veelal vooral tot de gevel, de facade beperkt. De achterzijdes van de huizen zijn niet opmerkelijk en de indeling is zelfs traditioneel.
Geen spel met licht, ruimte, frisse lucht, leven in harmonische vormen
en andere idealen van die tijd. Het bleef vooral sier. Maar wàt een sier...
De meeste foto's zijn genomen in de omgeving van de Cogels-Osy lei
in het Zurenborg district. Het huis met de boot vind je in de omgeving van het Museum voor schone Kunsten.
ANTWERPEN
Het huis; 'De Twaalf Apostelen' aan de Transvaalstraat 13-17  en het huis:'De Twaalf Duivelen' aan deTransvaalstraat 59-61.