En omdat de Jugendstil  dun is gezaaid in Denemarken,  ben je al gauw gelukkig met iets wat er op lijkt:
1.    In Skanderborg  wat mooie muurtooi op een Arts&Crafts vormgegeven  TEKNISK SKOLE.  
2.    En een antroposofisch bouwwerk  dat duidelijk maakt hoe schatplichtig  die bouwstijl aan de Art Nouveau is….

There's less  Art Nouveau in Denmark, so something that resembles can make you already happy.
1.     In Skanderborg,  some details of a technical school in Arts&Crafts style.
And an  anthroposophic building that makes clear where they got their inspiration from…
It is hard to find any Art Nouveau/Jugendstil in Denmark.
There are several reasons for it.
- During the time of the industrial revolution Denmark was still a rural country and stepped late on that train. So its  posperity had not the same level as in the other West European countries where many houses were built then.
- There was not such a good relation with neighbour Germany. And much of the Jugendstil architecture was very 'German'.  The Jugendstil arcitecture that is to find in nowadays Denmark is mainly in Jutland, around 1900 occupied by the Germans.
- Apart from this, Copenhagen has some interesting buildings in a mix of Arts&Crafts, Art Nouveau and its so called National Romantism a reference  to a period of Denmarks history that was considered als a Golden Age. The Vikings and their Drakars. So there are some dragons to find there…!


Er is nauwelijks Art Nouveau in Denemarken te vinden en er zijn daar verschillende redenen voor:
-    Rond 1900 was er sprake van  een betrekkelijke armoede in Denemarken, dat tot dan toe nog niet met de ontwikkeling van de industriële revolutie was meegegaan. En hoewel men zich wel degelijk bezighield met kunstnijverheid  in de Jugendstil/Art Nouveaustijl, ging dat om die reden minder op voor de architectuur.

-    Een andere reden die wordt  genoemd, was dat men met de enige buur waar men een grens mee deelde Duitsland, niet echt een gezellige verhouding had.  Jugendstil werd als 'Duits' ervaren dus liep men er niet zo mee weg.                                                                    
-    Die grens ging bovendien nogal eens heen en weer en dat verklaart dan waarom in Zuid Jutland (dat rond 1900  Duits gebied was) wel Jugendstil te vinden is (Zie link boven: Skaerbaek, Varde  en zie hier ook Sønderborg).
-    In Kopenhagen is er meer  sprake van de “Skønvirke” stijl, die meer 'Deens' was.  En nu wordt het even ingewikkeld, want eigenlijk was dat toch een mix van Jugendstil (Dld), Art Nouveau (Fr), Arts&Crafts (Gr.Br.) en het zgn. Nationaal Romantisme dat teruggreep op historische stijlen, zoals de 'Gouden Eeuw'.
New
New