BEDBURG-HAU
Bedburg-Hau, in de buurt van Kleef heeft een psychiatrisch inrichting, gebouwd rond 1908 maar nog steeds in gebruik. Nietemin is er vrije toegang tot het terrein en kan men de gebouwen en paviljoens bewonderen die in een tamelijk ingehouden variant van Jugendstil zijn opgetrokken.

Bedburg-Hau, near Kleve has a mental hospital, built in 1908 but still in use. Acces to the grounds is possible where you can look at these buildings and pavilions in a subdued variant of Jugendstil.