Rond 1899 kwam op initiatief van de Hessische Groot Hertog Ernst-Ludwig, de Kunstenaarskolonie op de Mathildenhöhe in Darmstadt tot stand.
Het was zijn streven om daar de nieuwe kunst een kans te geven zich te ontwikkelen, zodat het bij kon dragen tot de welvaart van zijn streek.
In nauwe samenwerking met de architect Joseph Maria Olbrich, die in Wenen al zijn sporen verdiend had met het  sezessionsgebouw, onstond er voor de deelnemende kunstenaars een aantal opmerkelijk vorm gegeven huizen, die het doorgaans "zware" van de Duitse architectuur missen. Later liet Peter Behrens er nog een eigen woonhuis naar eigen ontwerp bij bouwen. Van de huizen hebben er een aantal de oorlog niet doorstaan of zijn niet meer in oorspronkelijke staat. Toch zijn er nog een zestal huizen, waaronder het huis dat Olbrich voor zich zelf liet bouwen, die de oorspronkelijke opzet goed weerspiegelen. Daarnaast is er nog het oorspronkelijke ateliergebouw, nu een museum gewijd aan de "Künstlerkolonie", het Ernst-Ludwighaus, Er is ook nog het tentoonstellingsgebouw met daaraanvast de "Hochzeitsturm"die in 1908 werd opgericht ter gelegenheid van het tweede huwelijk van de Groot Hertog, als cadeau van de stad.
Bovendien is er nog de opvallende Russische kapel die werd gebouwd voor bezoekende  familie van de Groot Hertog die aan het Russische Tsarenhuis gelieerd was. Ten slotte is er nog een bijzonder landschappelijk element in de vorm van een aangelegde platanentuin waarin allerlei sculpturen zijn opgenomen.


Around 1899 the Grand Duke of Hessen, Ernst Ludwig founded Mathilde höhe's artist's colony.
It was his intention to give the new art a place to develop itselves, so it could bring prosperity to his country.
Joseph Maria Olbrich, the creator of the Sezessionbuilding in Vienna
was asked to build a number of houses for the artists who were  involved in this project.
Another building was built by Peter Behrens as his own dwellinghouse.
Just six houses remained more or less undamaged the second World War. But,with their light hearted radiance, they can still  give you an impression of the intention of the founders.
Besides that, there is another building, nowadays the museum of the "Künstlerkolonie", - the Ernst-Ludwighaus- but in earlier days it contained a row of studio's for the artists.
There is also an expositionbuilding with the "Hochzeitsturm", the marriage tower, which was given by the people of Darmstadt to their sovereign at his second mariage in 1908.
Another remarkable building is the Russian Chapel for the Tsarists family of the Grand Duche.
Last but not least there is a plane tree grove with many statues and other decorations.
Ernst Ludwig house (1901) - south facade
Foto: Martin Turcan
Siervoorwerpen die door de "Künstler" werden gemaakt:
Glas in lood en siersmeedwerk
Decorative objects made by the "Künstler":
Stained glass and forged iron.
Ernst Ludwig house - North facade with northern light for the art studio's
Een brievenbus en een kandelaar

A postbox and a candalabrum
Rijk gedecoreerde meubelen (intarsiewerk)
Schilderij (Hans Christiansen) en bronswerk
Darmstadt - Mathildenhöhe - Olbrichhaus (1901)
Darmstadt: Mathildenhöhe - Kleines Glückerthaus(1901)  Alexandraweg
Naar Duitsland 2