Emmerich - Kleiner Wall 19-  Een  aardig huis dat het vooral van  z'n stucwerk met plantaardige motieven moet hebben. Opmerkelijk is de toepassing van het zgn. "groene man" symbool, het gezicht tussen de bladeren. Een zeer oud motief dat de natuurgeesten symboliseert.

A nice dwellinghouse in Emmerich. Notice the plastering with vegetable motifs. Remarkable is the "green man" symbol which symbolizes the power of nature.
EMMERICH
Most of the buildings in Emmerich are (re)built in the second part of the previous century. A very, very small part in one of the mainstreets survived the damages of the second world war. Steinstrasse 21 is  a beauty on its own.
And again dragons!
Never tell me again that Jugendstil is about peacocks, swans and beautiful young ladies. Okay, partly, but in all the corners of Europe I found dragons.
Why???  What was their specific energy in those days?
I'm looking for an answer in, for instance  Theosopy, (which was widespread then, and an inspration for many artists) but the answer doesn't reveal it self so far. Who helps?
De meeste gebouwen in Emmerik zijn herbouwd in de tweede helft van de vorige eeuw. Slechts een zeer klein gedeelte in het oude stadscentrum overleefde de oorlogshandelingen. Steinstrasse 21 is daar een fraai voorbeeld van. En ook hier weer: Draken.
Vertel me nooit meer dat het in de Jugendstil draaide om pauwen, zwanen en mooie juffrouwen. Goed; een beetje. Maar in alle uithoeken van Europa trof ik draken aan.
Waarom???  Wat was hun specifieke energie in die periode?
Ik zoek overal naar het antwoord op die vraag. Bijvoorbeeld in de theosofie, een in die dagen wijdverspreide "leer" die veel kunstnaars inspireerde. Maar het antwoord laat zich nog niet vinden. Wie kan me hier in helpen?
naar knoppenpagina