KARLSRUHE
Karlsruhe was in Zuid-Duitsland één van de toonaangevende steden op het gebied van de Jugendstil, rond 1900.
Architecten van naam (Curjel&Moser, Hermann Billing) woonden en werkten er. Er was een keramiekfabriek actief, meubelontwerpers, glas in lood ontwerpers, en er was in het algemeen sprake van een bruisende kunstnijverheid.
Verspreid over de hele stad treffen we voorbeelden van Jugendstil aan
b.v. in de vorm van tegelversieringen in de portieken of de aanwezigheid van de bekende aanplakzuilen, maar sommige wijken en straten zijn extra bedeeld:


Karlsruhe was one of the important towns in the Jugendstil movement around 1900.
Well-known architects like Curjel&Moser and Hermann Billing lived and worked  there.  Besides that there was a ceramics factory in operation, there were furniture designers, stained glass workers and in general a broad appliance of arts and crafts.
All over the town we can find examples of Jugendstil, at least in the form of ceramic tiles in the porticos, but some districts and streets are well provided with Beauty:
Het '5 villawijkje' aan de Baischstraße. Billing 1901-02
The 5 villapark in the Baischstreet.
De Sophiënstrase,117, 136 en 160
o.m. van  Chistian Rothfuß 1904
Sophiënstrase 160- Franz Wolf  1906
Sophiënstrase 136