Worpswede
Heinrich Vogeler (1872 Bremen- 1942 Kazachstan) was German Jugendstil artist.
He was a painter, architect, graphic designer and besides that; a writer, pedagogue and most and above all, a socialist.
He participated in the Artists colony of Worpswede.
His own designed house in German Jugendstil-exists still as a museum devoted to his work and life story.
His early work - in the Jugendstil period- was fairy-like and romantic, much influenced by the pre-rafaellitics.
It didn't bring him much acknowledgement. But things changed when he was asked to design the Guildhall fort he town of Bremen.
He volunteered for the first World War, but returned as a traumatized person.
The character of his artistic works changed dramatically after that.
He wrote the German Emperor some letters in which he plead in favour of pacifism.
For that reason he was kept for some time in a psychiatric hospital.
More and more he became a socialist with a lot of sympathy fort the Russian Revolution.
He tried to support it, in every possible way, but this caused a divorce from his wife.
At last he went to Russia to give form to his socialist ideals.
From this period are his propaganda paintings.
By the time he was an old man, Germany attacked Russia in World War two.
For his own safety Vogeler was deported out of the reach of German soldiers to Kazakhstan.
But he also didn't receive any longer his retirement pension.
In the Kolchos Budjonny near Komejewka, he had to do hard labor for his food.
At his age, it caused his death by exhaustion and malnutrition.
Heinrich Vogeler was een veelzijdig kunstenaar. Schilder, architect, graficus en verder nog schrijver, pedagoog en boven alles, socialist. Hij leefde een aantal jaren in de kunstenaarskolonie van Worpswede. Z'n zelf ontworpen huis staat daar nog steeds en doet diens als een museum met aandacht voor zijn werk en z'n levensloop.
Z'n vroege - Jugendstilwerk- was sprookjesachtig en romantisch, sterk geïnspireerd door het werk van de pre-raphaëlieten. Aanvankelijk gaf het hem niet veel erkenning. Dat veranderde toen hem werd gevraagd om het interieur voor de gildehal van Bremen te ontwerpen.
Hij nam krijgsdienst in Wereldoorlog1 maar kwam daar getraumatiseerd uit terug. Als gevolg daarvan  veranderde zijn schilderwerk op dramatische wijze. Hij schreef de keizer brieven waarin hij een pleidooi hield voor het pacifisme, de enige reactie daarop was dat men hem in een psychiatrische kliniek op sloot.
Als socialist kreeg hij steeds meer sympathie voor de Russische revolutie, die hij op alle mogelijke manieren trachtte te ondersteunen. Tenslotte ging hij zelf naar Rusland om daar vorm te geven aan het socialistische ideaal. Zijn werk uit die periode  is dan zondermeer propaganda. Hij was al op leeftijd toen Duitsland, Rusland aanviel in de tweede wereldoorlog.
Voor z'n eigen veiligheid werd Vogeler naar Kazakhstan gedeporteerd, buiten het bereik van de Duitse invallers.
Als gevolg daarvan ontving hij niet langer pensioen. Hij werd daarom verondersteld zwaar werk te verrichten in de landbouwcommune. Op zijn leeftijd leidde dat tot een  dood door uitputting en ondervoeding.
Wikipedia Heinrich VogelerJugend-und Werdegang
Vogeler English Wikipedia