Casa Antonioni-Via Orcagna 53   Arch: Adolfo Coppedè 1902-1909
Casa Galeria Vich-Borgo Ognissanti 26
Arch.Giovanni  Michelazzi 1911
Het decoratieve tegelwerk was van Galileo Chini, een vooraanstaand kunstenaar in de Liberty stijl.

The decorative tiles  were made by Galileo Chini, a prominent artist in the 'Liberty Style'.
Villino Adolfo Lampredi
Arch:  Giovanni Michelazzi  1908-1909
Via G. della Bella, 9
Villino Giulio Lampredi
Arch:  Giovanni Michelazzi  1907-1910
Via Giano della Bella 13 Firenze
FIRENZE / FLORENCE