Een tempel voor een nieuwe tijd.


Het optimisme van de Art Nouveau periode had ook veel te maken met een nieuwe energiebron die meer en meer een bijna onbegrensde toepassing vond: Elektriciteit!
Vergeleken met stoommachines was het een relatief schone vorm van energie, zeker wanneer die werd opgewekt met waterkracht.
In Heimbach (Dld.) werd in 1904 het
'Kraftwerk der Urfttalsperre', een waterkrachtcentrale
gebouwd. Dit gebouw had meer weg van een tempel dan van een fabriek.
Het is een  prachtig voorbeeld van Sezession geïnspireerde, Jugendstilvormgeving.


A temple for a new age

The optimism of the Art Nouveau period had much to do with a newe source of energy that found more and more an almost unlimited appliance: Electricity!
Compared to steamenergy it was rather clean, especially when it was generated by water power.
In Heimbach (Dld.) is a water power station from1904.
It has more the looks of a temple than those of a factory and it is a fine example of Secession inspired German Jugendstil.
foto: Joke Flach
foto: Joke Flach
The shape of the skylight above the door corresponds to the form of a lightbulb.
foto: Joke Flach
foto: Joke Flach
foto: Joke Flach