De Nederlandse "Nieuwe Kunst" manifesteerde zich
minder uitbundig dan die van b.v. Frankrijk en België.
Kenmerkend is het laten zien van constructieve elementen
die dan een versierende rol spelen.
Daarnaast is er de toepasing van gietijzer en smeedijzer,
keramiektegels, geglazuurde baksteen en glas in lood ramen.

The Dutch "Nieuwe Kunst" didn't express itselves in such an exuberant way as the French or Belgium did, it's more plain.
Characteristic is the visibility of constructive elements in an decorative way.
There was a broad application of forged- and wrought iron iron, ceramic tiles glazed brickstones and stained glas.
New!
New!
Algemeen overzicht