BEETSTERZWAAG
De hoofdstraat van Beetsterzwaag biedt een aantal aangename verrassingen.
De bakkerij op nr. 34 (1908 - arch. Luitje de Goed)  heeft zeer fraai tegelwerk dat naar de nering verwijst en afkomstig  van de  tegelfabriek Jan van Hulst te Harlingen.
Dat geldt waarschijnlijk ook voor de tegels in het portiek van nr. 75.The Hoofdstraat (Mainstreet) has some surprises. The bakery on 34 has tiles that refer to the business in it.
They are  made by the tilefactory of Jan van Hulst in Harlingen.
Maybe these, in the doorway of nr. 75, too.