COEVORDEN
Aleida Kramersingel 1 - 1908-Architect H.Roseman
Coevorden is een stad met een oude en roemruchte geschiedenis.
Het vervulde ooit een belangrijke streekfunctie die echter gaandeweg door Emmen is overgenomen. Uit die glorietijd is nog veel eenvoudige, maar niettemin indrukwekkende (jugendstil) architectuur bewaard gebleven. En wie de beeldbanken met oud fotomateriaal bezoekt zal vast moeten stellen dat er nog heel veel meer geweest is.  
Een bezoek aan het Coevorden van nu, brengt helaas de vaststelling dat het een stad in verval is. Hopelijk bewaart men de glans van het oude, geholpen door het feit dat verschillende gebouwen al een monumentenstatus hebben.

Bentheimerstraat 5
Bentheimerstraat 23  - 1915-  heeft de status van Rijksmonument
Kasteel 8-  architect J.D.Meppelink 1908  
Markt 15 -  1903  
Van Heutzsingel 37 -  architect J.D. Meppelink 1912
Friese straat