DRUTEN
Druten is a small town with an interesting history. When around 1900 the inhabitants  wanted a church,  they decided to build it  by them self using the fluvial clay of the nearby river. At first they builded a brickwork factory.
Once the church was builded,  this project didn't stop and  the factory  of Dericks & Geldens distinguished  it self by  very decorative  types of bricks, tiles and other elements that still can be found in Drutens streets.Druten is niet alleen een mooi groen en rustig stadje,  maar het heeft ook een interessante historie.
Toen de Drutenaren  hun  kerk gingen bouwen richtte de parochie daarvoor een eigen steenfabriek op, om de kosten te drukken.
Druten ligt aan de Waal, dus de vette klei was overal ruim voor handen.
Na beëindiging van de kerkbouw werd de fabriek door een paar parochianen overgenomen en zo ontstond de firma Dericks & Geldens.
Van Coothstraat 30a
Kattenburg
We hebben het nu over begin 1900, dus de tijd van geglazuurde stenen, tegels  en keramische bouwkundige decoraties.
Het stadje staat nog vol met herinneringen aan die tijd. Het voormalige kantoor van de steenfabriek, een staalkaart in 3d , is na de sloop van de fabriek bewaard gebleven.            (Mr v. Coothstraat 30a)
Er zijn nog heel veel meer huizen die in het oog springende details hebben die tot die
fabriek zijn te herleiden. Met name aan de Kattenburg.
The depot of the former steamtram. Industrial Art Nouveau.

Tenslotte heeft men de remise van de voormalige stoomtram weten te behouden die nu,    na verbouw, huisvesting geeft aan een gezondheidscentrum. Een mooi  staaltje van AN toepassing in industriële vormgeving.