FRANEKER
Het Friese Franeker levert een enkele fraaie verrassingen op. Om te beginnen de vroegere koffie- en thee winkel van Van Balen op nr. 2 in de Eise Eisingastraat. Momenteel functioneert het als restaurantje voor het naastgelegen planetarium.
Het van oorsprong oudere pand werd in 1910  gedeeltelijk heringericht naar de plannen van Nicolaas Adema met als resultaat  een van de mooiste Art Nouveau interieurs van ons land.
Het bevat een  ijzeren plafond uit Canada, Belgische vloertegels, geëtst glas, glas in lood, hardhout voor de wandkasten en de toonbank en dat alles onderlinge verbonden door een decoratief lijnenspel in geel koper.
In de etalages vinden we exotische tegeltableaus van de fabriek van Van Hulst uit Harlingen waarin we Arabië, (koffie) kameel en halve maan terugvinden en aan de andere zijde China/Japan (thee) met draak en rijzende zon.
De inrichting is in 100 jaar niet noemenswaard veranderd en het is sedert 1985 een erkend monument.
Franeker is a medieval city in Friesland, a district in the Northern part of the Netherlands.
We found some extra ordinary objects there. To start with the former coffee- and tea shop of Van Balen in the Eise Eisingastraat 2 in Franeker.
Nowadays it is the restaurant of the next-door planetarium.
A part of the older building was redecorated in Art Nouveau style by  architect Nicolaas Adema in 1910.
This building has  is one of the finest Art Nouveau interiors in our country.
An iron ceiling from Canada, Belgian mosaic floor-tiles, etched glass, stained glass, tropical wood for the cupboards and counter and curved messing decorations all over the place.
In the shops window are two exotic tile tableaus by tile factory van Hulst.
Its appearance is still like it was a hundred years ago and it is  an approved monument since 1985.