In steden die hun wortels in de Middeleeuwen of daarvoor hebben liggen
treffen we vaak opmerkelijke  huizen aan, meestal veel oudere winkelpanden, die rond de Jugendstil tijd een "update" hebben ondergaan. Dat maakt ze echter niet minder waardevol zoals hier in Gouda

Many houses in cities of medieval origin often antique, mostly shops,  had an "update" in the Art Nouveau period, but are valuable
as well


Een winkelpand op de markt in Gouda. Een fraai voorbeeld van gietijzeren kolommen met florale elementen.
A shop fronting the marketplace of Gouda.
A nice example of cast iron columns with floral elements.
Art Nouveau was een reactie op de Industriële revolutie.
Terug naar de natuur…
Bloemen, landschappen, vogels, vlinders, mooie jonge vrouwen….dat soort dingen.
Maar je zult vrijwel nooit rokende fabrieksschoorstenen aan treffen op Art Nouveau afbeeldingen.
Er zijn uitzonderingen!
Elektriciteit kon kennelijk wel.
Beschouwde men die energievorm als schoner?
Was het de charme van het nieuwe of was elektriciteit gewoon niet meer weg te denken….

Art Nouveau was a reaction to the Industrial Revolution.
Back to nature…
Flowers,  landscapes, birds, butterflies, beautiful young women…… that was usual.
You'll never, never, see smoking factory-chimneys on Art Nouveau pictures.
But there is one exception…….  
Electricity was obviously not that bad.
Was it considered a clean form of energy? Had it the charm of novelty?
Or had electricity, at that time, simply taken it's common place in the new century?

GOUDA - LANGETIENDE WEG
Gouda- Blekersingel 15
GOUDA
Naar Nederland 6