Bekendin Kampen is het werk van Architect G.B. Broekema zoals de bakkerij op de Oudestraat 148 (1900-1901) en het winkel/woonhuis aan de Broederenstraat 21  (1904).

Van architect W.Kromhout is het daaronder afgebeelde pand aan de Vloeddijk 63  (1905)
KAMPEN
Naar afbeeldingen Nederland 1