Het Gabbema gasthuis aan de Wijbrand de Geeststraat 42 naar ontwerp van de Leeuwarder architect W.C. de Groot in 1906 gebouwd is een voormalig Old Burger Weeshuis.
Op het tegeltableau vinden we een Arend die met beschermend uitgespreide vleugels een aantal noodruftige uilen en kraaien een konijntje offreert.
This is a former home for the old aged. The tiles show an eagle, offering a rabbit to some needy crows and owls.
Tenslotte dit "lieffie" aan de tuinen uit 1901.
LEEUWARDEN
In Leeuwarden vinden we aan de Tweebaksmarkt 48 het kantoor van de voormalige levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht. In 1904 gebouwd onder architectuur van J.F. Staal en A.H.Kropholler. Het is bijzonder vormgegeven, neigt al richting Art Deco en heeft veel interessante details.
This building tends towards Art Deco and has many interesting details.
Houtsnede in deur: De Utrecht.

Een samenscholing van pelikanen op het dak

Een vloermozaïek van een pelikaan met jongen- Volgens de mythe  voedt een pelikaan haar jongen in moeilijke omstandigheden met haar eigen bloed.
Een zinnebeeld waar de verzekeringsmaatschappij zich graag mee identificeerde.

 Pax intrantibus = Vrede voor wie hier binnentreedt

Het bovenlicht van de deur bevat de tekst:
Uit de pop der verzekeringen ontwikkelt zich eenmaal zeker de gouden vlinder van het kapitaal.
STEEK T VUUR IN DEZE SCHOUW
TOT SCHILD U VOOR DE KOU
ZORG DAT VOOR S NOODLOTS ROEDE
'T VERZEEKRINGSSCHILD U HOEDDE


DEEZ SLEUF LEIDT NAAR DEN BRIEVENBUS
WERPT HIER IN UWE BRIEVEN DUS
Voorstreek 58 - Architect G.B. Broekema. 1905 De Centraal Apotheek met in het tegeltableau afgebeeld Hygieia, de Godin van de gezondheid met medicijnbeker en esculaap.
The tiles show de Godess of health, Hygieia with a medicine goblet and snake.
Naar afbeeldingen Nederland 3