Aan de Gasthuislaan 2 in Steenwijk staat Villa Rams Woerthe. In opdracht van J.H Tromp Meesters, die een kapitaal vergaarde in houthandel en houtverwerking, gebouwd in 1898 naar een ontwerp van Architect A.L. van Gendt.
Dit optrekje kostte destijds f 75.582,-
De wandschilderingen met als thema de levensloop van het graan, zijn gemaakt door Co Breman.
Het is een schitterend  bouwwerk waarin alle diciplines van kunstambachten terug te vinden zijn. Bovendien ligt het in een prachtig park waar ook nog een Jugendstil bruggetje is te vinden.
Ik heb er een groot aantal foto's kunnen nemen die ik hier echter maar voor een deel kan plaatsen, en dat bovendien  nog in een lage resolutie. Wie geinteresseerd is in méér, klikt         !

In Steenwijk  you can find villa Rams Woerthe, built in 1898. Arch. A.L. van Gendt. Commisioner J.H.Tromp Meesters, a very rich timbermerchant.
Al kind of crafts are represented.  The wallpaintings show the course of life of corn. It is situated in a nice park with a small Jugendstil bridge.
I made a lot of pictures, so I have to put  them here in a low resolution. When you prefer quality, click        !
Ploegen, eggen, zaaien, de zeis haren en schoven binden.
Ploughing, harrowing, sowing,  sharpening the scythe and sheaving the harvest.
Dorsen, wannen, stro opslaan, graan opslaan, graan malen en het  bakken van het brood.
Treshing, winnowing, storing the straw,storing the grain, grinding and baking bread.
Vloerdecoraties, plafondschilderingen én stukjes van herontdekte plafonddecoraties.
Decorations on the floor, ceilingpaintings and rediscovered ones.
STEENWIJK
Naar afbeeldingen Nederland 5
hier
here