DEN BOSCH
Den Bosch  heeft een aantal  Jugendstilobjecten die zeker de moeite waard zijn. Allereerst de gevelrij aan de Oranje Nassaulaan 11-21 Arch. Heestermans 1903) en de panden 20, 26 (A.van Liempt 1903) en 28 aan de overzijde van de straat.

Den Bosch has an amount of Jugendstilobjects  that are worthwhile to see.
First of all  the row of houses at the Oranje Nassaulaan 11-21 (arch. Heestermans -1903) and   20, 26 (A.van Liempt 1903) and 28 at the other side of the road.
Iets verderop aan het stationsplein vinden we een drakenfontein  (J.Dony 1903)  ter herinnering aan de adelijke familie  Drakenstein.

Further on , at the stationssquare we find a fountain with  several dragons as a memento of the noble Drakenstein family.
In de marktstraat vinden we op de hoek Markt 73/Marktstraat een fraai tegeltableau dat of hertog Jan1van  Brabent  of Hendrik 1 voorstelt. (1910 Ontwerper Dorus Hermsen, uitgevoerd door Joost Thooft en Labouchere te Delft).
Tekst: Maatschappij van Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlanden. Hoofdkantoor Choorstraat 61.
“Gaat weg van hier monster. Dit Bosch behoort mij. Toen wraeck ende oorlogsvuur 't Bosch leckten met haer toughen heft 's hartoghs machtig schilt dien onspoedttlus bedwongen. Soeck, nu zoet, noch diens schilt (opdat u schuedloos houde) ter maatschappij die voert: in swart een leeuw van goude”.

In the Marketstreet we find this tableau of tiles  that was commissioned by an insurance company. Although it refers to a medieval event it was made in1910.
In de Hinthamerstraat 89-91 zijn  in een overigens neogotisch winkelinterieur rond 1900 jugendstiltegeltableaus (de Distel) aangebracht, die  de ontwikkeling van graan naar brood als onderwerp hebben. Uiteraard is er een bakkerij gevestigd.
Op onderstaand webadres vind je een 360 graden view:
www.360.to/tags/bakker
(De reclame kun je met het rode kruisje wegklikken)
In the Hinthamerstreet  89-91  you can find a neo gothic baker shop. In 1900  
Jugendstil tiles from the Distel factory were put up. The theme was the development from grain to bread.

www.360.to/tags/bakker

gives you a 360 degree overview.
 You can close the add by clicking the tiny red cross.