's Gravenhage- Anna Pauwlonastraat 66
Den Haag kan als de hoofdstad van de Nederlandse Jugendstill bechouwd worden.  Er is daar een enorme veelheid en rijkdom op dat vlak. Waar van ik hier slechts beperkt wat kan laten zien...

Den Hague can be seen as the Dutch capital of Art Nouveau. There is quantity and quality as well.
Dennenweg 56       -         Casuaristraat 45-49
Buitenhof 20 - Voormalig restaurant, nu bioscoop.
Korte Poten 7
De Hofstad Apotheek met het nog originele  interieur
Noordeinde 164         -      Piet Heynstraat 40
's GRAVENHAGE
Hoogstraat
Korte Poten 40
I had been drooling several times in front of the house of Smidswater 26 in Den Hague.
At last there was a possibility to vist it. A real experience.
It is one of the finest  Art Nouveau buildings I've seen in Europe and still very authentic.  

Elke rechtgeaarde  Art Nouveau liefhebber heeft minstens één keer in z'n leven kwijlend voor het pand Smidswater 26 in den Haag gestaan.
Een bijzonder huis, in 1896 grondig verbouwd  door bouwmeester Jacob Lorrie, die hiermee  aan potentiële opdrachtgevers  bewees dat hij de Neogotische én de Art Nouveau vormgeving in de vingers had.
Nog meer bijzonder is de met een elektrische (!) bel gecombineerde messing brievenbus
die de gevel siert. De vorm is die van een, naar men zegt, gestileerde kat.
Hoe dan ook, wereldberoemd!
De onvolprezen Vereniging van Vrienden van de Nieuwe Kunst
bood onlangs de gelegenheid om ook blikken achter die gevel te kunnen werpen.  Rondgeleid door dhr. Bonarius, achterkleinzoon van de vermaarde bouwmeester zelf, dus in staat om zijn verhaal te larderen met tal van feiten en anekdotes over het huis en zijn bewoners.
Ik heb Europawijd menig Top Art Nouveau interieur mogen bewonderen. Smidswater 26
kan zich daar zonder bezwaar bij voegen. Het pand is in hoge mate authentiek, heeft
veel oorspronkelijk meubilair en de bijna museale uitstraling wordt benadrukt door veel voorwerpen die aan de 'rond 1900' tijd refereren
Knoppenpagina
http://www.vvnk.nl