Portugal - Luso
Net als op zo veel andere plekken leidde de combinatie: herontdekking van de hygiëne/ natuurlijke bronnen, rond 1900 tot een commercialisering van Luso's  bodemschat, thermaal water. En waar dat overal elders na verloop van tijd weer weg ebde is dat in Luso gebleven.  Baden, bronnen, therapie gebouwen, mineraal water bottelarijen, hotels en….casino alles was er.  Die voorzieningen zijn inmiddels  met hun tijd meegegaan en  moderner gehuisvest. De oudere gebouwen die er nog staan roepen in eerste instantie een associatie met vergane glorie op, wat dus niet zo is. Men heeft ze laten staan om dat ze mooi zijn en nog iets van de oude sfeer vast houden.
En dat water, nog steeds aan de bron meeneembaar is…verrukkelijk!


Like many other places, the combination:  rediscovery of hygiene / natural water sources, around 1900  resulted in commercializing Luso's hidden treasure, thermal water. Not like  elsewhere, where it was temporally,  it remained in Luso. Baths, wells, therapy buildings, mineral water bottleries, hotels and ... casinos,  everything was there. These facilities have since gone along with their time and housed in a more modern way. The older buildings that still exist, at first sight, seem to remind the glorious days,  which is not the case. They are  still there to  hold something of the old atmosphere....
And the water, still at the source available ....  is delicious!