Hospital St . Pau
Barcelona -Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

This hospital had its roots in the year 1401. Today it is Europe's second oldest and used contuously up to the present day. In 1902 began the construction of 12 modernist pavilions designed by the architect lluís Domènech i Montaner on this site. The hospital was built on land occupying nine blocks to the north of the city's Eixample district. According to upcoming hygienistic insights the pavililons were faced to the sun and there were large gardens wit aromatic and medicinal vegetation to help patients to recover from theit ilnesses.
These pavillions are classed as World Heritage!
Dit hosptaal stamt uit 1401 waarmee het één van de oudste, nog steeds in bedrijf zijnde, Europese hospitalen is.
In 1902 werd er nieuw gebouwd op een stuk bouwgrond ter grootte van negen blokken in Barcelona's uitbreidings district. In overeenstemming met nieuwe hygienische inzichten werden de gebouwen op de zoninval gesitueerd en waren er grote tuinen met aromatische en medische planten die behulpzaam waren bij het herstel van de patienten.
Met name de twaalf pavilioens van Lluïs Domènech i Montaner worden beschouwd als hoogtepunt en staan op de UN werelderfgoed lijst.
De financier: Pau Gil
Kraamkliniek
Het Convent
Operatiekamer
Diverse paviljoens
Overal Engelen en Mozaïeken.
Angels and Mosaïcs everywere