VALENCIA
Er wordt in het voormalige  havenkwartier van Valencia hard gewerkt aan de restauratie van vis- en fruit overslag gebouwen die een nieuwe functie krijgen.

Former transshipbuildings for fish and fruits are being renovated for a new  application.
An absolute highligt of Modernismo architecture is: El Estació del Nord.
Tiles all around and everywhere references to the oranges that are synonym with Valencia.

Het Noorderstation is prachtig vormgegeven overal tegelwerk, mozaïeken en verwijzingen naar de sinaasappels die zo belangrijk zijn voor Valencia.