PRAAG  BUBENEC
The industrial revolution caused in Europe a great migration of working class people to the quick expanding and dirty end smoky cities.
This was a reason for  the nouveau riches to look for better dwelling conditions.  In the outskirts of the cities, parc towns came into  existence.
Recently we visited one of these places: Praag Bubenec.
Nowadays it is surrounded by other extensions of Prague and  you have to face the mad trafficways to get there. But once there,  the old atmosphere is still to feel. Tall trees, room and rest,  and indescribable  beautiful houses.
Many in Art Nouveau style, some in the style of the Vienna Secession, nowadays often with fhe functiom of embassies.


De industriële revolutie veroorzaakte in Europa een grote trek van arbeiders naar de steden die in snel tempo overbevolkten en vervuilden.
Voor de nieuwe rijken was dit aanleiding om betere woonomstandigheden op te zoeken, in  voorsteden of buitenwijken  met een parkachtig karakter.
In Praag was dat de wijk Bubenec. Tegenwoordig helemaal opgeslokt door andere stadsuitbreidingen en je zult de Praagse verkeerschaos voor lief moeten nemen om er te komen. Maar wanner je er eenmaal  bent is de oude atmosfeer nog voelbaar. Hoge bomen, rust en ruimte en onbeschrijfelijk mooie huizen. Veel er van in Art Nouveau- of secessie stijl  en tegenwoordig vaak met een diplomatieke status als ambassade e.d.
Slavickova 196-7
Slavickova  123- 9
Slavickova  153  17