Jugendstil, Art Nouveau en  Modernismo
zijn slechts drie van de vele namen die betrekking hebben op de kunstvorm die zich aan het eind van de 19e  en het begin van de 20e eeuw manifesteerde.
Het ontstaan lag in Engeland waar als reactie op de Industriële revolutie en de fabrieksmatige massaproductie van sier- en gebruiksgoederen de zgn. Arts en Crafts beweging ontstond. Deze beweging maakte zich sterk voor ambachtelijke vervaardiging van voorwerpen, met aan de natuur ontleende motieven.
Daarnaast was men moe van het steeds maar herhalen van vroegere stijlen in neo-vormen in een verzamelstijl die eclecticisme werd genoemd.
Tevens zocht men  een samenhangende vormgeving in sier- en gebruiksvoorwerpen, voor de binnenhuis- en gewone architectuur, typografie, mode, sieraden etc. etc.
In krap vijftien jaar groeide één en ander uit tot een kunststroming die zich verspreidde tot diep in Scandinavië, delen van Rusland en het Middellandse Zee gebied. Kennelijk was de tijdgeest er rijp voor…..