De Winkel Marjoleine, Magdalenastraat 7 in Brussel - (Arch. Léon Sneyers) 1904- tendeert al naar de Art Deco stroming die Art Nouveau opvolgde.

This shop already tends towards Art Deco which successed Art Nouveau
Het lijkt me goed om meteen maar te beginnen met het meest bizarre gebouw dat de Belgische Art Nouveau heeft voortgebracht.

Brussel. Huis St. Cyr.
Ambiorix plantsoen 11
(Arch.Gustave Strauven-1903)
Vanwege de grondprijs was dit pand slechts vier meter breed. Door de overdadige uitstraling viel dat aspect volkomen weg. Dit is een sprekend  voorbeeld van de ontwikkeling die bijdroeg aan het spijtige snelle einde van de Art Nouveau architectuur periode.

Brussels. House St. Cyr
Because of the groundprice, the frontage was just 4 meters. The baroque appearance
compensated that fact.
This too, is an example of being over the top, which contributed to the rapid end of the Art Nouveau architecture period.

Brussel, Faiderstraat 83 (Arch. A. Roosenboom 1900)
Een zeer decoratief huis met wellicht 's werelds beroemdste schoenenschraper.

A very decoratif building with probably, worlds most famous shoescraper
Warenhuis Old England (Arch. Paul Saintenoy 1898-1899) Hofberg 2- Veel licht, veel glas en zichtbare en versierde staalconstructies.

Departmentstore Old England, light, glass and visible and decorated steelconstructions
Monumenten in Art Nouveau. Een plaquete aan de Grote Markt en het Merode monument op het Martelarenplein.

Monuments in Art Nouveau, a memorial plaque at the Marketsquare en the Merode monument at the Martyrsquare
Brussel Koningstraat 13 (Arch. Paul Hankar 1898)
De vroegere manafacturenzaak Niquet, tegenwoordig een bloemenwinkel, met prachtige zweepslag sponningen in mahoniehout en geslepen glas.

The former drapery business Niquet, Nowadays a florist's shop.
Beautifully windows with "whiplashes" in mahogany wood and polished glass panes
Brussel. Zandstraat 20 (Arch. Victor Horta 1903-1906) Het vroegere warenhuis Waucquez, tegenwoordig het Museum voor het Beeldverhaal.

In former times the departmentstore Waucquez, nowadays the comicstrips museum
Een absoluut hoogtepunt is Hotel Hanon, in Brussel. Verbindingslaan 1 (Arch. Jules Brunfaut 1903-1904) Vandaag de dag een Centrum/museum voor fotografie.
Kijk en huiver...

An absolute highlight is Hotel Hanon in Brussels.
Nowadays a centre for photography. See and shiver....
Exterior
Interior
BRUSSEL
Vlak er naast, aan de Brugmanlaan staat het Huis met de Uilen.
Next to it, at the Brugmanlaan stands the House with the Owls.